บริการรถตู้รับ - ส่ง สนามบินกระบี่ - โรงแรม

ราคารวมพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง / ราคาคิดเป็นต่อเที่ยว


            
รับจากส่งถึงราคาต่อเที่ยว (บาท)
สนามบินกระบี่ตัวเมืองกระบี่500
สนามบินกระบี่อ่าวนาง800
สนามบินกระบี่คลองม่วง1,200
สนามบินกระบี่ทับแขก1,500
อ่าวนางทับแขก700
อ่าวนางตัวเมืองกระบี่700
   
โปรแกรมเช่าเหมารถตู้ (ส่วนตัว)ราคา (บาท)
สนามบินกระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - โรงแรม3,500
ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี่ 6 ชั่วโมง3,000
ทัวร์กระบี่ (ทัวร์บก) + รับส่งไปทานอาหารเย็น - ใช้รถทั้งวัน3,500
รับส่งที่พัก - ร้านอาหาร (อ่าวนาง / ในเมือง)1,500
รับคลองม่วง - ร้านอาหารอ่าวนาง - ส่งคลองม่วง1,700
รับคลองม่วง - ร้านอาหารในเมืองกระบี่ - ส่งคลองม่วง1,700
รถตู้เช่าเหมา ไม่รวมน้ำมัน / วัน (ไม่เกิน 21.00 น.)2,500

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้143

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด821274
 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด