โทรศัพท์: 02-444-5182, 084-137-4487
สายด่วน: 092-271-4388, 089-406-0524
Line ID : tourthaiclub 
Line ID : tuisiratcha


พักที่โรงแรม สลีปเวล

ห้องพักแบบ Standard

 ในเมืองกระบี่

ราคาพักคู่

ราคาผู้ใหญ่

ราคาพักต่อ

หมายเหตุ

(2 ท่าน)

พักเดี่ยว

ห้อง / คืน

เข้าพักวันที่ - ถึงวันที่

2,500 บาท

3,500 บาท

 1,450 บาท

1 พ.ค. 61 - 31 ต.ค. 61


 
 
 

วันแรก

:

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูทางออก

ส่งเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

:

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พักของท่าน
รถรับท่านจากที่พักไปทัวร์ตามโปรแกรม + อาหารกลางวันแบบปิกนิค (2) ทุกโปรแกรม
เลือกทัวร์ 1 โปรแกรมจาก 4 รายการต่อไปนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 1.โปรแกรม 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ้ท
 2.โปรแกรมทัวร์เกาะห้อง เรือสปีดโบ้ท
 3.โปรแกรมทัวร์เดินป่าสระมรกต - น้ำตกร้อน
 4.โปรแกรมทัวร์พายคยัค ณ อ่าวท่าเลน
วันที่สาม

:

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พักของท่าน
เช็คเอาท์ รถรับท่านจากที่พักแวะเลือกซื้อของฝาก (จะโทรนัดเวลารับล่วงหน้า)
เจ้าหน้าที่ไปส่งสนามบินนานาชาติกระบี่ / บขส. กระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจรวม / ออกเดินทางทุกวัน * จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
- ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- เลือกโปรแกรมทัวร์ 1 ใน 4 รายการ + อาหารกลางวันแบบ Box Set
- อาหารว่างที่ท่าเรือ Speed Boat ระหว่างรอเวลาออกทัวร์ * สำหรับท่านที่เลือกทัวร์ทางทะเล
- ไกด์ท้องถิ่นดูแลวันไปทัวร์ (ทุกโปรแกรมทัวร์)
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก + เสื้อชูชีพ) * สำหรับท่านที่เลือกทัวร์ทางทะเล
- น้ำจืดล้างตัวหลังเสร็จกิจกรรมทัวร์ดำน้ำ (ที่ท่าเรือ Speed Boat) * สำหรับท่านที่เลือกทัวร์ทางทะเล
- บริการรับส่ง (ที่พัก - ท่าเรือ Speed Boat / ที่พัก - โปรแกรมทัวร์ทางบก)
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับคนไทย
- รถรับ/ส่ง (ไป - กลับ) สนามบินนานาชาติ หรือ สถานีขนส่ง จ.กระบี่
- ประกันเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาอุบัติเหตุครั้งละ 500,000 บาท (จอง 6 คนขึ้นไป)
- กรมธรรม์ประกันเดินทางโดย บมจ. วิริยะ ประกันภัย * ครอบคลุมวันเดินทางจนถึงวันกลับ

ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่ารถประจำทางไป - กลับ (บขส)

 

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจนี้

เงินทิป สำหรับไกด์ หรือพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน สำหรับต่างชาติ

ราคาเด็ก และเงื่อนไขราคาเด็ก

เด็กอายุ 0 - 2.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75% ของราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 90% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขอื่นๆ

 

ไม่รับจองเข้าพักตรงวันที่ 20 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61

จองเข้าพักตรงวันที่ 13 - 15 เม.ย. 61 * เทศกาลสงกรานต์ (ไม่มีบวกเพิ่ม)
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 400 บาท (ค่าอุทยานแห่งชาติ)

ระหว่างเดินทาง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

 

ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ตามโปรแกรมได้ (จะเสนอโปรแกรมอื่นให้ / หรือคืนเงินค่าทัวร์)

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทัวร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
 * บริษัททำการชำระแบบเหมาจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่จองไว้ ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก
       

บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0


 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้27

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด885440