ราคาผู้ใหญ่ : 1,500 บาท / คน

ราคาเด็ก : 1,200 บาท/คน (3 - 11 ปี)

+++ โปรแกรมดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะพีพี ราคารวมอาหารกลางวัน - น้ำดื่ม/ผลไม้ +++

*** ยกเลิกเข้าอ่าวมาหยา เนื่องจากทางราชการสั่งปิดเพื่อฟื้นฟูยังไม่มีกำหนดเปิด ***


  

โปรแกรม และรายละเอียดทัวร์

07:00:บริการรับจากโรงแรมเริ่มตั้งแต่ 07.00 น - 08.30 น. (โดยประมาณ)
  

ในเมือง 08.00 น. 08.15 น. / อ่าวนาง 08.30 น. - 08.45 น.

  

คลองม่วง 08.00 น. 08.15 น. / ทับแขก 07.50 น. - 08.00 น.

08:30:ลงเรือ Speed Boat สวมชูชีพเพื่อความปลอดภัย แล้วออกเดินทาง
  สู่เกาะพีพี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
09:30:นำเที่ยวรอบเกาะพีพีเล ทัศนีย์ภาพที่มีเกาะหินปูเรียงรายบนผืนน้ำทะเล
  อ่าวมาหยา: สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The Beach ถ่ายรูป+เล่นน้ำ
  อ่าวโล๊ะซะมะ: ลงดำน้ำชมปะการัง ปลาทะเลสวยงาม ดอกไม้ทะเล
  อ่าวปิเละ: ชมทะเลใน Lagoon ผืนน้ำสีมรกตโอบล้อมด้วยผาหินปูน
  ถ้ำไวกิ้ง : เป็นสถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12:00:นำทุกท่านขึ้นเกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ
  ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท
14:00:นำทุกท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อ่าวรันตี หรือหินกลาง
  (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ลงดำน้ำชมปะการัง จุดนี้มีปลาทะเลสวยงาม
  และแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์
15:00:ออกเดินทางสู่เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติ
  นพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ความสวยงามของเกาะนี้
  ททท. ให้ฉายาว่า "ดงปะการังแสนไร่" เชิญผักผ่อนเล่นน้ำทะเล
16:00:เดินทางกลับถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับทุกท่านส่งกลับที่พัก
  พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
  

ราคารวม
รถรับส่งที่พัก - ท่าเรือค่าบริการเรือเร็วตามรายการเสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
อาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มผลไม้ - เค้กกระบี่
มัคคุเทศก์ชำนาญงานค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน (เฉพาะคนไทย)น้ำดื่ม + น้ำแข็ง
           
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

กล้องถ่ายรูป

ครีม - แว่นกันแดด

ผ้าขนหนู 

       
คำแนะนำเพิ่มเติม  
"เกี่ยวกับเวลา" เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่สภาพการ
จราจร ณ ช่วงเวลานั้น และสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการจราจรหนาแน่นในช่วง
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
        
"เกี่ยวกับเด็ก และสตรีมีครรภ์" ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีและสตรีมีครรภ์เดินทางโดยเรือเนื่องจาก
สภาพทะเลบางช่วงอาจเกิดการแปรปรวนและอาจทำให้เกิดคลื่นกระแทกได้ * ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด
   
"เกี่ยวกับอาหาร" อาหารที่รวมอยู๋ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติ และอาหารที่จัดให้มุสลิมทานได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ขณะที่ทำการจอง
   
  

  

บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
โทรศัพท์: 

02-444-5182, 084-137-4487 

สายด่วน:

092-271-4388

Line ID :

tourthaiclub

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน ทำซ้ำหรือดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า การโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้56

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด917591