บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0

โทรศัพท์: 02-444-5182, 084-137-4487
สายด่วน: 092-271-4388, 089-406-0524
Line ID : tourthaiclub 
Line ID : tuisiratcha
Email : tourthaiclub8@gmail.com

พักที่โรงแรม ศรีสวรา คาซ่า

ห้องพักแบบ Standard

 ตัวเมืองกระบี่

พักคู่ (2 ท่าน) 

พักเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

พักต่อ/ห้อง/คืน + อาหารเช้า

หมายเหตุ

2,500 บาท 

2,500 บาท

3,500 บาท

 1,500 บาท

1 พ.ค. 60 - 31 ต.ค. 60

เด็ก 3 - 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง (คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่)
เด็ก 3 - 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง (คิด 90% ของราคาผู้ใหญ่)
* ราคารวม : ที่พัก 2 คืน + ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ + บริการรับส่งสนามบิน / บขส. กระบี่ (อาหาร 3 มื้อ)
** สามารถเลือกทัวร์ได้ 1 ใน 3 รายการ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
*** ออกเดินทางทุกวัน จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

 

วันแรก

 :

บริการรับจากสนามบินนานาชาติกระบี่ / สถานีขนส่งจ.กระบี่

  

ส่งทุกท่านถึงที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

:ทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พักของท่าน
  เลือกทัวร์ 1 ใน 3 รายการ + อาหารกลางวัน (2)
เดินทางโดยNo.โปรแกรมทัวร์ >>> กรุณาคลิกที่รูปที่ระบุเพื่อดูโปรแกรมทัวร์
Speed Boat

1.

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก (อาหารกลางวันแบบปิคนิก)
รถปรับอากาศ

2.

ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต (อาหารกลางวันแบบปิคนิก)
รถปรับอากาศ

3.

ทัวร์พายเรือคยัค ณ อ่าวท่าเลน (อาหารกลางวันแบบปิคนิก)
Speed Boat

4.

ทัวร์เกาะห้อง - ท่องทะเลใน * เพิ่มท่านละ 600 บาท
Speed Boat

5.

ทัวร์เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ * เพิ่มท่านละ 700 บาท
เรือสำราญ

6.

ทัวร์ล่องเรือหรู - ดำน้ำชมปะการัง - อาหารว่าง/BBQ * เพิ่มท่านละ 700 บาท
  เดินทาง 5 วัน/สัปดาห์ อังคาร - พุธ - พฤหัส - เสาร์ - อาทิตย์
หมายเหตุ :
โปรแกรมทัวร์เกาะห้อง - ท่องทะเลใน อาหารกลางวันแบบปิคนิก
โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี - อ่าวมาหยา อาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ
โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ Live Life เป็นอาหารว่าง + BBQ ไม่ใช่อาหารกลางวัน
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำขึ้น/น้ำลง *
 

วันที่สาม

:ทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พักของท่าน
  รถรับท่านส่งสนามบินนานาชาติกระบี่ / ขนส่งจ.กระบี่
  ท่านและคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจรวม
รถรับส่งที่พัก - สนามบิน / บขส.ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)มัคคุเทศก์นำเที่ยว
อาหารจำนวน 3 มื้อเลือกทัวร์ 1 ใน 4 รายการ
ประกันภัยเดินทางค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน (คนไทย)
           
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

 

 

กล้องถ่ายรูป

ครีม - แว่นกันแดด

ผ้าขนหนู 

        
คำแนะนำเพิ่มเติม  
"เกี่ยวกับเวลา" เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจร ณ ช่วงเวลานั้น และสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการจราจร
หนาแน่นในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
        
"เกี่ยวกับเด็ก และสตรีมีครรภ์" ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีและสตรีมีครรภ์เดินทางโดยเรือเนื่องจาก
สภาพทะเลบางช่วงอาจเกิดการแปรปรวนและอาจทำให้เกิดคลื่นกระแทกได้ * ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด
   
"เกี่ยวกับอาหาร" อาหารที่รวมอยู๋ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติ และอาหารที่จัดให้มุสลิมทานได้กรุณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ขณะที่ทำการจอง
   
  


 
 

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้24

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด883295