บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0

โทรศัพท์: 02-444-5182, 084-137-4487
สายด่วน: 092-271-4388, 089-406-0524
Line ID : tourthaiclub 
Line ID : tuisiratcha
Email : tourthaiclub8@gmail.com

พักที่โรงแรม บลูโซเทล กระบี่

ห้องพักแบบ Superior

 หาดอ่าวนาง

พักคู่

ผู้ใหญ่พัก

ราคาเด็ก 3 - 10 ปี

ราคาเด็ก 3 - 10

หมายเหตุ

(2 ท่าน)

เตียงเสริม

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

เข้าพักวันที่ - ถึงวันที่

3,800 บาท

3,800 บาท

2,850 บาท

3,450 บาท

16 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60

* ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะพร้อมอาหารปิคนิก + บริการรับส่งสนามบิน (อาหาร 3 มื้อ)
** สามารถเลือกทัวร์ได้ 1 ใน 3 รายการ (ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ / ทัวร์น้ำตกร้อน / ทัวร์พายคายัค)
*** ออกเดินทางทุกวัน จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

หมายเหตุ:

เข้าพักช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 59 - 10 ม.ค. 60 (Peak Season) บวกเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เข้าพักช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 59 (Christmas Eve) ไม่มีบวกเพิ่ม
เข้าพักช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 59 (New Year Eve) ผู้ใหญ่บวกเพิ่มคนละ 3,200 บาท / เด็กบวกเพิ่มคนละ 1,900 บาท
เข้าพักช่วงวันที่ 11 - 16 เม.ย. 60 (เทศกาลสงกรานต์) ไม่มีบวกเพิ่ม

 

วันแรก

:

บริการรับจากสนามบินนานาชาติกระบี่ / สถานีขนส่งจ.กระบี่

  

ส่งทุกท่านถึงที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

:ทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พักของท่าน
  เลือกทัวร์ 1 ใน 3 รายการ + อาหารกลางวัน (2)
เดินทางโดยNo.โปรแกรมทัวร์ >>> คลิกที่รูปเพื่อดูโปรแกรมทัวร์
Speed Boat

1.

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก (อาหารกลางวันแบบปิคนิก)
รถปรับอากาศ

2.

ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต (อาหารกลางวันแบบปิคนิก)
รถปรับอากาศ

3.

ทัวร์พายเรือคยัค ณ อ่าวท่าเลน (อาหารกลางวันแบบปิคนิก)
Speed Boat

4.

ทัวร์เกาะห้อง - ท่องทะเลใน * เพิ่มท่านละ 600 บาท
Speed Boat

5.

ทัวร์เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ * เพิ่มท่านละ 700 บาท
เรือสำราญ

6.

ทัวร์ล่องเรือหรู - ดำน้ำชมปะการัง - อาหารว่าง/BBQ * เพิ่มท่านละ 700 บาท
  เดินทาง 5 วัน/สัปดาห์ อังคาร - พุธ - พฤหัส - เสาร์ - อาทิตย์
หมายเหตุ :
โปรแกรมทัวร์เกาะห้อง - ท่องทะเลใน อาหารกลางวันแบบปิคนิก
โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี - อ่าวมาหยา อาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ
โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ Live Life เป็นอาหารว่าง + BBQ ไม่ใช่อาหารกลางวัน
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำขึ้น/น้ำลง *
 

วันที่สาม

:ทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พักของท่าน
  รถรับท่านส่งสนามบินนานาชาติกระบี่ / ขนส่งจ.กระบี่
  ท่านและคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

กล้องถ่ายรูป

ผ้าเช็ดตัว

ครีม - แว่นกันแดด

        
คำแนะนำเพิ่มเติม  
"เกี่ยวกับเวลา" เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจร ณ ช่วงเวลานั้น และสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการจราจร
หนาแน่นในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
        
"เกี่ยวกับเด็ก และสตรีมีครรภ์" ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีและสตรีมีครรภ์เดินทางโดยเรือเนื่องจาก
สภาพทะเลบางช่วงอาจเกิดการแปรปรวนและอาจทำให้เกิดคลื่นกระแทกได้ * ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด
   
"เกี่ยวกับอาหาร" อาหารที่รวมอยู๋ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติ และอาหารที่จัดให้มุสลิมทานได้กรุณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ขณะที่ทำการจอง
   
  


 
 

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้37

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด883308