ราคาผู้ใหญ่ : 750 บาท / คน

ราคาเด็ก : 400 บาท/คน (3 - 11 ปี)

+++ โปรแกรมทัวร์พายเรือคยัค ณ อ่าวท่าเลน - อาหารกลางวันปิคนิก +++

โปรแกรม และรายละเอียดทัวร์

07:00:

บริการรับจากโรงแรมเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. - 08.30 น.

  

ในเมือง 09.00 น. - 09.15 น. / อ่าวนาง 08.30 น. - 08.45 น.

  

คลองม่วง 08.00 น. - 08.15 น. / ทับแขก 07.50 น. - 08.00 น.

09:00:เดินทางสู่ อ่าวท่าเลนโดยรถปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 45 นาที
10:30:นำท่านลงเรือคยัค (ลำละ 2 - 3 ท่าน) ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ
  พายลัดเลาะแนงป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่บ้านท่าเลนนี้
  ได้รับรางวัลโลกสีเขียวจาก ททท. ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ระหว่างพายเรือท่านจะได้เพลินเพลินไปกับบรรยากาศของ
  ธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ชมช่องแคบแคนย่อนที่งดงาม
  หน้าผาหินที่ขนานกันตลอดระหว่างพายเรือ และชมลากูนน้อยใหญ่
  มากมาย และอาจพบฝูงลิงออกมาทักทายระหว่างทริปนี้ก็เป็นได้
12:00:เสร็จสิ้นกิจกรรมพายเรือคยัค บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิก
13:00:เดินทางกลับที่พักพร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
     
ราคารวม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานค่าบริการรถรับ - ส่งตามรายการผลไม้ - เค้กกระบี่
อาหารกลางวันแบบปิคนิกประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มเรือคยัค + ไม้พาย
มัคคุเทศก์ชำนาญงานน้ำดื่ม + น้ำแข็งเสื้อชูชีพ
           
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

 

 

กล้องถ่ายรูป

ครีม - แว่นกันแดด

ผ้าขนหนู 

        
คำแนะนำเพิ่มเติม  
"เกี่ยวกับเวลา" เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่
สภาพการจราจร ณ ช่วงเวลานั้น และสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการจราจร
หนาแน่นในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีนักท่องเที่ยว
จำนวนมาก
        
"เกี่ยวกับเด็ก และสตรีมีครรภ์" เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติเด็กเล็กควรอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด
   
"เกี่ยวกับอาหาร" อาหารที่รวมอยู๋ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติ และอาหารที่จัดให้มุสลิมทานได้กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ขณะที่ทำการจอง
   
  

  

บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
โทรศัพท์: 

02-444-5182, 084-137-4487 

สายด่วน:

092-271-4388

Line ID :

tourthaiclub

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน ทำซ้ำหรือดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า การโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้47

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด917582