ราคาผู้ใหญ่ : 750 บาท / คน

ราคาเด็ก : 400 บาท/คน (3 - 11 ปี)

+++ โปรแกรมแช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต - อาหารกลางวัน - ไหว้พระวัดถ้ำเสือ +++

โปรแกรม และรายละเอียดทัวร์

07:00 :

บริการรับจากโรงแรมเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. - 08.30 น. (โดยประมาณ)

  

ในเมือง 09.00 น. - 09.15 น/ อ่าวนาง 08.30 น. - 08.45 น.

  

คลองม่วง 08.00 น. - 08.15 น/ ทับแขก 07.50 น. - 08.00 น.

09:00:เดินทางสู่ อ.คลองท่อมโดยรถปรับอากาศ
  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
10:00:นำทุกท่านสู่น้ำตกร้อน Unseen in Thailand เชิญลงแช่น้ำรับไออุ่น
  สายน้ำแร่จากใต้ท้องพิภพที่ไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิเฉลี่ย
  ประมาณ 42 องศาซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ * เพื่อให้ได้ผลดี
  กับสุขภาพควรแช่เพียง 15 นาที พัก 10 นาที จึงกลับลงไปแช่ใหม่ *
12:30:รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิก ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ
13:30:นำทุกท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำ
  ผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่ๆค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ
  นกที่ครั้งหนึ่งเคยสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้ แต่มาพบที่นี่เพียงไม่กี่ตัว
  ถึงสระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกตใจกลางป่า
  เปรียบได้ดังเป็นสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ เชิญเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14:30:นำท่านเดินทางถึงวัดถ้ำเสือ วัดสำคัญของจังหวัดกระบี่นำท่านชม
  ต้นไม้พันปีในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม -
  และศาลหลวงปู่ทวด
16:00:เดินทางกลับที่พักพร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
ราคารวม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานค่าบริการรถรับ - ส่งตามรายการผลไม้ - เค้กกระบี่
อาหารกลางวันแบบปิคนิกประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
มัคคุเทศก์ชำนาญงานน้ำดื่ม + น้ำแข็ง
           
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

กล้องถ่ายรูป

ครีม - แว่นกันแดด

ผ้าขนหนู 

        
คำแนะนำเพิ่มเติม  
"เกี่ยวกับเวลา" เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่สภาพการ
จราจร ณ ช่วงเวลานั้น และสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการจราจรหนาแน่นในช่วง
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
        
"เกี่ยวกับเด็ก และสตรีมีครรภ์" เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติเด็กเล็กควรอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด
   
"เกี่ยวกับอาหาร" อาหารที่รวมอยู๋ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติ และอาหารที่จัดให้มุสลิมทานได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ขณะที่ทำการจอง
   
  

  

บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
โทรศัพท์: 

02-444-5182, 084-137-4487 

สายด่วน:

092-271-4388

Line ID :

tourthaiclub

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน ทำซ้ำหรือดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า การโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้46

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด917581