พักที่โรงแรม เซ็นทารา อันดาเทวี

ห้องพักแบบ Deluxe

 หาดอ่าวนาง

ราคาพักคู่

ราคาผู้ใหญ่

ราคาพักต่อ

หมายเหตุ

(2 ท่าน)

พักเดี่ยว

ห้อง / คืน

เข้าพักวันที่ - ถึงวันที่

5,900 บาท

9,900 บาท

 4,300 บาท

1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63


 
 
 

วันแรก

:

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูทางออก

ส่งเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

:

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พักของท่าน

โปรแกรมทัวร์ เกาะห้อง ท่องทะเลใน

08:30:บริการรถรับจากโรงแรม ไปยังท่าเรือสปีดโบ้ท
09:00:ลงเรือ Speed Boat สวมชูชีพเพื่อความปลอดภัย แล้วออกเดินทางสู่เกาะห้อง
  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
09:30:นำท่านสู่ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีมรกตโอบล้อมด้วยผาหินปูน
  มีทางเข้าทางเดียวกว้างประมาณ 5 เมตรสามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น
10:30:เดินทางสู่เกาะผักเบี้ย - เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงาม
  ด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว โอบล้อมด้วย
  เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และหาดทับแขก
11:00:นำท่านสู่เกาะลาดิง (Paradise Island) เกาะเล็กๆที่ซ่อนตัวไว้ใน
  ป่าเกาะ มีหาดทรายสวย เชิญดำน้ำดูปะการังหน้าชายหาด
12:00:นำท่านขึ้นเกาะห้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอช.ธารโบกขรณี ซึ่งมีเกาะ
  มากมายกว่า 30 เกาะ ซึ่งเกาะห้องได้ชื่อว่าเป็นป่าเกาะแห่ง
  อันดามัน และเกาะแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาวจาก ททท.
  บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิกท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน
  ผ่อนคลายด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด หลังอาหารเชิญเล่นน้ำ
  ทะเลได้ตามอัธยาศัย
15:00:เดินทางกลับถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับทุกท่านส่งกลับที่พัก
  พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
วันที่สาม

:

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พักของท่าน
เช็คเอาท์ รถรับท่านจากที่พักแวะเลือกซื้อของฝาก (จะโทรนัดเวลารับล่วงหน้า)
เจ้าหน้าที่ไปส่งสนามบินนานาชาติกระบี่ / บขส. กระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจรวม / ออกเดินทางทุกวัน * จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
- ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ปรแกรมทัวร์ เกาะห้อง ท่องทะเลใน + อาหารกลางวันแบบ Box Set
- ไกด์ท้องถิ่นดูแลวันไปทัวร์
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก + เสื้อชูชีพ)
- น้ำจืดล้างตัวหลังเสร็จกิจกรรมทัวร์ดำน้ำ (ที่ท่าเรือ Speed Boat)
- บริการรับส่ง (ที่พัก - ท่าเรือ Speed Boat)
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับคนไทย
- รถรับ/ส่ง (ไป - กลับ) สนามบินนานาชาติ หรือ สถานีขนส่ง จ.กระบี่
- ประกันเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาอุบัติเหตุครั้งละ 500,000 บาท (จอง 6 คนขึ้นไป)
- กรมธรรม์ประกันเดินทางโดย บมจ. วิริยะ ประกันภัย * ครอบคลุมวันเดินทางจนถึงวันกลับ

ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่ารถประจำทางไป - กลับ (บขส)

 

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจนี้

เงินทิป สำหรับไกด์ หรือพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน สำหรับต่างชาติ

ราคาเด็ก และเงื่อนไขราคาเด็ก

เด็กอายุ 0 - 2.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75% ของราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 90% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขอื่นๆ

 

ไม่รับจองเข้าพักตรงวันที่ 20 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63

จองเข้าพักตรงวันที่ 13 - 15 เม.ย. 61 * เทศกาลสงกรานต์ (ไม่มีบวกเพิ่ม)
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 400 บาท (ค่าอุทยานแห่งชาติ)

ระหว่างเดินทาง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

 

ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ตามโปรแกรมได้ (จะเสนอโปรแกรมอื่นให้ / หรือคืนเงินค่าทัวร์)

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทัวร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
 * บริษัททำการชำระแบบเหมาจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่จองไว้ ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก
       

  

บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
โทรศัพท์: 

02-444-5182, 084-137-4487 

สายด่วน:

092-271-4388

Line ID :

tourthaiclub

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน ทำซ้ำหรือดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า การโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้48

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด917583