บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0

โทรศัพท์: 02-444-5182, 084-137-4487
สายด่วน: 092-271-4388, 089-406-0524
Line ID : tourthaiclub 
Line ID : tuisiratcha
Email : tourthaiclub8@gmail.com

พักที่โรงแรม บีช เทอเรซ

ห้องพักแบบ Superior

 หาดอ่าวนาง

ราคาพักคู่

ราคาผู้ใหญ่

ราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ

(2 ท่าน)

เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เข้าพักวันที่ - ถึงวันที่

XXXX บาท

XXXX บาท

XXXX บาท

16 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60

3,200 บาท

3,200 บาท

5,800 บาท

1 พ.ย. 60 - 19 ธ.ค. 60

4,200 บาท

3,200 บาท

7,800 บาท

20 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61

3,200 บาท

3,200 บาท

5,800 บาท

11 ม.ค. 61 - 19 เม.ย. 61

2,700 บาท

2,700 บาท

4,800 บาท

20 เม.ย. 61 - 15 พ.ย. 61

ราคาแพ็คเกจรวม / ออกเดินทางทุกวัน * จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
- ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ Speed Boat พร้อมอาหารกลางวันแบบ Box Set
- อาหารว่าง และน้ำดื่ม ที่ท่าเรือ Speed Boat ระหว่างรอเวลาออกทัวร์
- ไกด์ท้องถิ่นประจำเรือ ดูแลวันไปทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก + เสื้อชูชีพ)
- น้ำจืดล้างตัวหลังเสร็จกิจกรรมทัวร์ดำน้ำ (ที่ท่าเรือ Speed Boat)
- บริการรับส่ง (ที่พัก - ท่าเรือ Speed Boat)
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับคนไทย
- รถรับ/ส่งส่วนตัว (ไป - กลับ) สนามบินนานาชาติ หรือ สถานีขนส่ง จ.กระบี่
- ประกันเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาอุบัติเหตุครั้งละ 500,000 บาท (จอง 6 คนขึ้นไป)
- กรมธรรม์ประกันเดินทางโดย บมจ. วิริยะ ประกันภัย * ครอบคลุมวันเดินทางจนถึงวันกลับ
       
 
 
 
         

วันแรก

:

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ รถรอรับที่ประตูทางออก

ส่งเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

:

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พักของท่าน
รถรับท่านจากที่พักไปทัวร์ดำน้ำโปรแกรม 4 เกาะทะเลแหวก ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)
อาหารกลางวันแบบปิกนิค (2) รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์นี้
วันที่สาม

:

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พักของท่าน
เช็คเอาท์จากที่พัก รถรับทุกท่านไปส่งสนามบินนานาชาติกระบี่ / บขส. กระบี่
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่ารถประจำทางไป - กลับ (บขส)

 

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจนี้

TIP สำหรับไกด์ หรือพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

ราคาเด็ก และเงื่อนไขราคาเด็ก

เด็กอายุ 0 - 2.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริมไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 1,500 บาท / คน

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 2,600 บาท / คน

 

เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป พักเตียงเสริม คิดค่าบริการเท่าราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขอื่นๆในการเข้าพักของโรงแรม / รีสอร์ท

 

จองเข้าพักตรงวันที่ 24 ธ.ค. 60 * Christmas Eve Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม)

 

จองเข้าพักตรงวันที่ 31 ธ.ค. 60 * New Year Eve Dinner บวกเพิ่มคนละ 5,100 เด็กคนละ 2,900

จองเข้าพักตรงวันที่ 13 - 15 เม.ย. 61 * เทศกาลสงกรานต์ (ไม่มีบวกเพิ่ม)
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 400 บาท (ค่าอุทยานแห่งชาติ)

แพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางด้วยตนเอง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

 

ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ได้เนื่องจากสภาพอากาศ ยินดีคืนเงินในส่วนของค่าทัวร์ให้

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทัวร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
 * บริษัททำการชำระแบบเหมาจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่จองไว้ ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก
       


 
 

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้41

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด883312