ทัวร์ 5 เกาะ & ดำน้ำ ดูปะการัง By Speed Boat (Join Trip)

"เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะถ้ำค้างคาว" เวลา : 11.00 น. - 17.00 น.

รายละเอียด

ราคา

ค่าเข้าอุทยาน (คนไทย 40 / ต่างชาติ 200)

ผู้ใหญ่

คนละ 800 บาท

ไม่รวม

เด็ก 7 ปี ขึ้นไป

คนละ 800 บาท

ไม่รวม

เด็ก 5 - 7 ปี

คนละ 400 บาท

ไม่รวม

เด็ก 1 - 4 ปี

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่รวม

ทัวร์ 5 เกาะ & ดำน้ำ ดูปะการัง By Speed Boat (เหมาส่วนตัว)

"เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะถ้ำค้างคาว" เวลา : 11.00 น. - 17.00 น.

รายละเอียด

ราคา

ค่าเข้าอุทยาน (คนไทย 40 / ต่างชาติ 200)

ขนาดเรือไม่เกิน 10 คน

 12,000 บาท

ไม่รวม

ขนาดเรือไม่เกิน 20 คน

 17,000 บาท

 ไม่รวม

ขนาดเรือไม่เกิน 30 คน

24,000 บาท

ไม่รวม

จุดที่ 1

เกาะทะลุ เป็นเกาะอันโดดเด่นของจังหวัดระยอง มีช่องหินโพรงตามธรรมชาติ มีหน้าหาดทรายขาว สามารถนั่งเล่นหน้าชายหาด เกาะนี้มีปะการังสวยงาม มีปลาสวยๆ เยอะมากตามแนวปะการังและหน้าหาด ปลาแสนน่ารักจะมาว่ายน้ำเล่นกับเรากิจกรรม: ดำน้ำ ว่ายน้ำกับปลา ถ่ายรูปใต้น้ำ พาขึ้นจุดชมวิวเกาะทะลุ เก็บภาพความประทับใจ และรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

จุดที่ 2

เกาะกุฎี เกาะนี้มีแนวปะการังน้ำตื้นเป็นแนวกว้าง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิด เกาะนี้มีจุดถ่ายรูปสวยๆ เก๋ๆ หลายจุด และมีหน้าชายหาดให้นั่งเล่น จุดชมวิวบนเกาะกุฎีเต็มไปด้วยธรรมชาติ มีเส้นทางให้เดินเล่นได้รอบเกาะ ระยะทางประมาณ 1.1 กม. ชื่อต่างๆ บนเกาะนี้ถูกเรียกตามชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี เช่น ผานิลมังกร หาดสินสมุทร และแหลมถ้ำฤาษี กิจกรรม: พานั่งเล่นหน้าหาด และพาขึ้นไปจุดชมวิว ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

จุดที่ 3

เกาะถ้ำค้างคาว เกาะนี้อยู่ใกล้ ๆ เกาะกุฎี มีลักษณะเหมือนถ้ำเข้าไป จุดนี้มีปะการังสมบูรณ์ และปลาน้อยใหญ่ เยอะมากกิจกรรม: ดำน้ำ ว่ายน้ำกับปลา ถ่ายรูปใต้น้ำ และเก็บภาพความประทับใจ

จุดที่ 4

เกาะขาม - เกาะกรวย เกาะนี้อยู่ใกล้กันมาก มีแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่างเกาะทั้งสอง บางครั้งจะได้ชมทะเลแหวก จุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึง
* ทริปเริ่มเวลา : 11.00 น. ทริปจบเวลา 17.00 น.
ราคานี้รวม
ชมวิวเกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะถ้ำค้างคาว
ดำน้ำ 2 จุด
อาหารแบบกล่อง 1 มื้อ
เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนม
อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 ยาแก้เมาเรือ
 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
ห้องอาบน้ำที่ออฟฟิต * กรณีที่ไม่ได้พักบนเกาะเสม็ด
ที่จอดรถฟรี (ติดต่อออฟฟิตก่อน) * กรณีที่ไม่ได้พักบนเกาะเสม็ด
ถ่ายรูปโพสท่าสวย ๆ ตามเกาะ
ถ่ายรูปใต้ทะเล

ราคานี้ไม่รวม

ค่าเข้าอุทยาน (คนไทย 40 / ต่างชาติ 200)
ไม่รวมค่ารถรับ-ส่งบนเกาะเสม็ด มาท่าเรือหน้าด่าน หรือ หาดทรายแก้ว

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมนี้

หมายเหตุ

กรุณามาเช็คอินที่ออฟฟิส ตรงข้ามท่าเรือเทศบาลบ้านเพ เวลา 10.00 - 10.30 น. (ไม่เกิน 10.30 น.)
 เกินเวลาที่ระบุไว้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ * กรณีที่ไม่ได้พักบนเกาะเสม็ด

เรือออกจากท่าเรือ เทศบาลบ้านเพ 10.50 น.

เรือรับที่หน้าหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด 11.00 น.

บนเกาะทะลุและเกาะกุฎี มีเตียงผ้าใบให้เช่า ราคา 20 บาท ลูกค้าสามารถเช่ากับทางอุทยานได้

 

กรณีเกิดพายุเข้า ณ วันที่เดินทาง เรือไม่สามารถออกได้ และเห็นว่าไม่ปลอดภัยกับลูกค้า
 จะคืนเงินมัดจำให้ลูกค้า 80% หรือลูกค้าจะให้เก็บทริปไว้ ใช้ครั้งต่อไปก็ได้

 

กรณีเหมาส่วนตัว: อาหารกล่องเป็นอาหารทะเล ขนมและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 พร้อมทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางให้ลูกค้าทุกท่าน

กรณีเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

การเปลี่ยนแปลงจำนวนคน : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

การยกเลิกการเดินทาง : กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน

 

กรณีแจ้งน้อยกว่า 30 วัน และเหตุการณ์ปกติ ไม่ได้เกิด พายุเข้า เรือสามารถออกเรือได้ * ขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำ 

 

โดยทางเราจะเก็บทริปไว้ให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถมาใช้ บริการได้ไม่มีหมดอายุหรือมอบทริปให้ผู้อื่นมาใช้บริการแทน

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้63

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด849744