ราคาผู้ใหญ่ : 1,200 บาท / คน

ราคาเด็ก : 900 บาท/คน (3 - 11 ปี)

+++ โปรแกรมดำน้ำชมปะการังเกาะห้อง - ท่องทะเลใน - อาหารกลางวัน - น้ำดื่ม/ผลไม้ +++

รถมารับจากโรงแรมไปที่ท่าเรือ  
ปิเละ (ลากูน) ถ่ายรูปน้ำทะเลสีมรกต 
เกาะผักเบี้ย - เกาะไร่  
เกาะลาดิง / Paradise Island  
เกาะห้อง 
    

โปรแกรม และรายละเอียดทัวร์

07:00:บริการรับจากโรงแรมเริ่มตั้งแต่ 07.00 น - 08.30 น. (โดยประมาณ)
  

ในเมือง 08.00 น. 08.15 น. / อ่าวนาง 08.30 น. - 08.45 น.

  

คลองม่วง 08.00 น. 08.15 น. / ทับแขก 07.50 น. - 08.00 น.

08:30:ลงเรือ Speed Boat สวมชูชีพเพื่อความปลอดภัย แล้วออกเดินทาง
  สู่เกาะห้อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
09:30:นำท่านสู่ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีมรกตโอบล้อมด้วยผาหินปูน
  มีทางเข้าทางเดียวกว้างประมาณ 5 เมตรสามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น
10:30:เดินทางสู่เกาะผักเบี้ย - เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงาม
  ด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว โอบล้อมด้วย
  เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และหาดทับแขก
11:00:นำท่านสู่เกาะลาดิง (Paradise Island) เกาะเล็กๆที่ซ่อนตัวไว้ใน
  ป่าเกาะ มีหาดทรายสวย เชิญดำน้ำดูปะการังหน้าชายหาด
12:00:นำท่านขึ้นเกาะห้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอช.ธารโบกขรณี ซึ่งมีเกาะ
  มากมายกว่า 30 เกาะ ซึ่งเกาะห้องได้ชื่อว่าเป็นป่าเกาะแห่ง
  อันดามัน และเกาะแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาวจาก ททท.
  บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิกท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน
  ผ่อนคลายด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด หลังอาหารเชิญเล่นน้ำ
  ทะเลได้ตามอัธยาศัย
15:00:เดินทางกลับถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับทุกท่านส่งกลับที่พัก
  พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
     
ราคารวม
รถรับส่งที่พัก - ท่าเรือค่าบริการเรือเร็วตามรายการเสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
อาหารกลางวันแบบปิคนิกประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มผลไม้ - เค้กกระบี่
มัคคุเทศก์ชำนาญงานค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน (เฉพาะคนไทย)น้ำดื่ม + น้ำแข็ง
           
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

กล้องถ่ายรูป

ครีม - แว่นกันแดด

ผ้าขนหนู 

        
คำแนะนำเพิ่มเติม  
"เกี่ยวกับเวลา" เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่สภาพการ
จราจร ณ ช่วงเวลานั้น และสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการจราจรหนาแน่นในช่วง
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
        
"เกี่ยวกับเด็ก และสตรีมีครรภ์" ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีและสตรีมีครรภ์เดินทางโดยเรือเนื่องจาก
สภาพทะเลบางช่วงอาจเกิดการแปรปรวนและอาจทำให้เกิดคลื่นกระแทกได้ * ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด
   
"เกี่ยวกับอาหาร" อาหารที่รวมอยู๋ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติ และอาหารที่จัดให้มุสลิมทานได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ขณะที่ทำการจอง
   
  

  

บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
โทรศัพท์: 

02-444-5182, 084-137-4487 

สายด่วน:

092-271-4388

Line ID :

tourthaiclub

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน ทำซ้ำหรือดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า การโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้37

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด917572