บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
Line ID : tourthaiclub 

Tel: 02 444 5182, 084 137 4487 Hot line: 092 271 4388, 089 406 0524


 
ถนนคนเดินกระบี่ร้านโกจ้อย ขนมจีนเส้นสด - ไก่ทอด
ในเมืองกระบี่เหนือคลอง

ร้านอาหาร โกตุง ร้านอาหาร อัญชลี
ถนนมหาราช กระบี่ถนนมหาราช กระบี่

ร้านอาหาร บ้านมะหญิง (แม่หญิง)ร้านโรตี บางนรา (โรตีจิ้มแกง)
ริมแม่น้ำกระบี่ถนนมหาราช กระบี่

ร้านอาหาร แลเล กริลล์ร้านอาหาร วังทราย ซีฟู้ด
หาดอ่าวนางหาดอ่าวนาง

ร้านราชรส ติ่มซำ 
ถนนมหาราช กระบี่ 
  


 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้65

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด858932