ถนนคนเดินกระบี่ร้านโกจ้อย ขนมจีนเส้นสด - ไก่ทอด
ในเมืองกระบี่เหนือคลอง

ร้านอาหาร โกตุง ร้านอาหาร อัญชลี
ถนนมหาราช กระบี่ถนนมหาราช กระบี่

ร้านอาหาร บ้านมะหญิง (แม่หญิง)ร้านโรตี บางนรา (โรตีจิ้มแกง)
ริมแม่น้ำกระบี่ถนนมหาราช กระบี่

ร้านอาหาร แลเล กริลล์ร้านอาหาร วังทราย ซีฟู้ด
หาดอ่าวนางหาดอ่าวนาง

ร้านราชรส ติ่มซำ 
ถนนมหาราช กระบี่ 
  

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้32

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด847816