Tel: 02 444 5182, 084 137 4487 Hot line: 092 271 4388, 089 406 0524


พักที่โรงแรม เอวาซี รีสอร์ท

ห้องพักแบบ SUPERIOR

 หาดอ่าวนาง

ราคาพักคู่

ราคาผู้ใหญ่

ราคาพักต่อ

หมายเหตุ

(2 ท่าน)

พักเตียงเสริม

ห้อง / คืน

เข้าพักวันที่ - ถึงวันที่

2,890 บาท

2,890 บาท

 1,900 บาท

1 พ.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 (Low)

4,590 บาท

2,890 บาท

3,900 บาท

1 พ.ย. 61 - 19 ธ.ค. 61 (High)

5,290 บาท

2,890 บาท

4,500 บาท

20 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62 (Peak)

4,590 บาท

2,890 บาท

3,900 บาท

11 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 (High)

5,290 บาท

2,890 บาท

4,500 บาท

1 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 (Peak)

4,590 บาท

2,890 บาท

3,900 บาท

11 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62 (High)

2,890 บาท

2,890 บาท

2,890 บาท

1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 (Low)


 
SUPERIOR
 
 

วันแรก

:

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูทางออก

ส่งเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

:

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พักของท่าน
รถรับท่านจากที่พักไปทัวร์ 4 เกาะ และดำน้ำดูปะการัง + อาหารกลางวันแบบปิกนิค (2)
  ชมทะเลแหวก "เกาะไก่ - เกาะทับ - เกาะหม้อ" หาดถ้ำพระนาง และชิลล์บนเกาะปอดะ
วันที่สาม

:

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พักของท่าน
เช็คเอาท์ รถรับท่านจากที่พักแวะเลือกซื้อของฝาก (จะโทรนัดเวลารับล่วงหน้า)
เจ้าหน้าที่ไปส่งสนามบินนานาชาติกระบี่ / บขส. กระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจรวม / ออกเดินทางทุกวัน * จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
- ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ทัวร์ 4 เกาะ (เรือหางยาว) ดำน้ำดูปะการัง + อาหารกลางวันแบบปิกนิค
- ไกด์ท้องถิ่นดูแลวันไปทัวร์ดำน้ำดูปะการัง
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก + เสื้อชูชีพ)
- บริการรับส่ง (ที่พัก - ท่าเรือ - ที่พัก)
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับคนไทย
- รถรับ/ส่ง (ไป - กลับ) สนามบินนานาชาติ หรือ สถานีขนส่ง จ.กระบี่
- ประกันเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาอุบัติเหตุครั้งละ 500,000 บาท * จอง 6 คนขึ้นไป
- กรมธรรม์ประกันเดินทางโดย บมจ. วิริยะ ประกันภัย * ครอบคลุมวันเดินทางจนถึงวันกลับ

ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่ารถประจำทางไป - กลับ (บขส)

 

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจนี้

เงินทิป สำหรับไกด์ หรือพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน สำหรับต่างชาติ

ราคาเด็ก และเงื่อนไขราคาเด็ก

เด็กอายุ 0 - 2.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75% ของราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุ 3 - 9.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 90% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขอื่นๆ

 

เข้าพักตรงวันที่ 31 ธ.ค. 61 * New Year Eve ผู้ใหญ่บวกเพิ่มคนละ 4,500 บาท / เด็ก 2,500 บาท

จองเข้าพักตรงวันที่ 12 - 16 เม.ย. 62 * เทศกาลสงกรานต์ (ไม่มีบวกเพิ่ม)
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 400 บาท (ค่าอุทยานแห่งชาติ)

ระหว่างเดินทาง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

 

ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ตามโปรแกรมได้ (จะเสนอโปรแกรมอื่นให้ / หรือคืนเงินค่าทัวร์)

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทัวร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
 * บริษัททำการชำระแบบเหมาจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่จองไว้ ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก
       


 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้16

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด853145